gru01

Mechanizm odwrotnego obciążenia w EuroBusiness 5.0

2013-12-01| Nowoœć
Wraz z wersją oprogramowania EuroBusiness 5.0 nowy rok 2014 wprowadzamy do systemu mechanizm odwrotnego obciążenia. Odwrotne obciążenie, czyli tzw. reverse charge , przenosi na nabywcę obowiązek rozliczenia podatku VAT od dokonanej transakcji. Mechanizm ten został uwzględniony w systemie zarówno po stronie nabywcy towarów objętych takim obowiązkiem, jak również po stronie sprzedawcy. Głównym kryterium, które wprowadził ustawodawca decydującym o zastosowaniu tego typu rozliczeń jest towar , którego transakcja dotyczy.

Lista towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia znajduje się w ustawie w załączniku 11 „Wykaz towarów , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy”



© 2017 NAVO Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
tel. 71 785 46 71, fax 71 785 46 92
e-mail: navo@navo.com.pl