EuroProdukcja

EuroProdukcja to moduł systemu pozwalający połączyć opracowanie procesu produkcyjnego z kalkulowaniem kosztów i automatyzacją zarządzania stanami magazynowymi.

Wieloetapowa produkcja Moduł pozwala na obsługę wieloetapowego procesu produkcji. Wykorzystując dostępne zasoby można wytworzyć produkty gotowe, półprodukty
i podzespoły.

Rozliczanie strat Kontroluj straty na produkcji. Skonfrontuj faktyczne zużycie surowca
z przewidywanym. System umożliwia tworzenie receptur zużycia idealnego
i porównanie ich z rzeczywistym zużyciem.

Zapotrzebowanie na surowce Kreator zapotrzebowania na surowce po przeanalizowaniu zleceń produkcyjnych i stanów magazynowych sam podpowie Ci co trzeba zamówić.

Precyzyjnie rozliczanie kosztów produkcji Przewidzieliśmy powstawanie nieprzewidzianych kosztów. Użytkownik
ma możliwość dodania dodatkowych kosztów pod koniec procesu produkcji.

Kompletacja, dekompletacja... EuroProdukcja obsługuje procesy dekompletacji i kompletacji. System pozwala rozłożyć całość na części i złożyć element z podzespołów.

Wieloskładnikowe receptury System uwzględnia możliwość tworzenia wieloskładnikowych receptur produkcyjnych. Dla jednego produktu można zdefiniować kilka receptur.

Porozmawiaj z konsultantem o pozostałych funkcjach systemu

© 2017 NAVO Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
tel. 71 785 46 71, fax 71 785 46 92
e-mail: navo@navo.com.pl