Wdrożenie

Korzystając z bogatych doświadczeń opracowaliśmy indywidualną procedurę wdrożenia systemu u Klientów. Aby osiągnąć zamierzony cel, współdziałamy
z Klientem działając wg wcześniej założonego planu.

Wdrożenie (oprogramowania erp) systemu odbywa się etapami i kończy się rozpoczęciem eksploatacji systemu. W skrócie procedurę wdrożenia systemu EuroBusiness 5.0 możemy podzielić na następujące etapy:

  • analiza przedwdrożeniowa,
  • instalacja systemu i wstępne szkolenie,
  • konfiguracja systemu, wprowadzanie zmian funkcjonalnych
    i modyfikacji,
  • szkolenie użytkowników i uruchomienie systemu,
  • rozpoczęcie eksploatacji systemu.
Analiza przedwdrożeniowa Cykl spotkań z osobami decyzyjnymi w firmie Klienta, podczas których określamy potrzeby i szczegółowy harmonogram wdrożenia systemu. Specjaliści ze strony Navo, wykonują analizę procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie, które mają być wspomagane przez system.
Po rozpoznaniu procesów biznesowych, zasad obiegu dokumentów
i weryfikacji infrastruktury sprzętowej, przedstawiamy gotowe rozwiązanie, projekt wdrożenia systemu.

Instalacja systemu i wstępne szkolenie Po zainstalowaniu systemu na serwerze i stacjach roboczych przygotowujemy bazę danych i przeprowadzamy wstępne szkolenie. Na tym etapie prac zbieramy uwagi dotyczące indywidualnych potrzeb użytkowników,
na podstawie których konfigurujemy system.

Konfiguracja systemu, wprowadzanie zmian funkcjonalnych i modyfikacji W oparciu o informacje zebrane podczas wcześniejszych etapów działań, tworzymy i wprowadzamy modyfikacje do systemu oraz przeprowadzamy konfigurację systemu. Wszelkie zmiany w funkcjonalności systemu
są wprowadzane do systemu, po uzyskaniu potwierdzenia klienta
co do zgodności modyfikacji z założeniami.

Szkolenie użytkowników Szkolenie użytkowników to cykl wykładów i ćwiczeń na wersji testowej systemu, podczas których użytkownik poznaje program. Po zakończeniu szkoleń, dedykowany pracownik Navo asystuje przy uruchomieniu systemu.

Rozpoczęcie eksploatacji systemu Rozpoczęcie eksploatacji systemu to kluczowy etap procesu wdrożeniowego. Aby ułatwić użytkownikom pierwsze tygodnie pracy proponujemy 4-tygodniowy okres opieki powdrożeniowej. W tym czasie klient korzysta bezpłatnie
ze wszystkich usług wchodzących w skład oferty serwisowej Navo.

Powrót do strony oprogramowanie ERP

© 2017 NAVO Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
tel. 71 785 46 71, fax 71 785 46 92
e-mail: navo@navo.com.pl