sty25

Wysyłka elektroniczna deklaracji PIT-11
i PIT-4R za rok 2014

2015-01-25| Nowość
Z początkiem roku 2015 wprowadzono obowiązkową elektroniczną formę rozliczeń dla niektórych deklaracji podatkowych wysyłanych do Urzędów Skarbowych. Jednym z kryteriów podlegającym obowiązkowi dostarczania deklaracji w formie elektronicznej jest ilość zatrudnianych pracowników.

W związku z nowym obowiązkiem wprowadziliśmy możliwość eksportu danych deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT-4R z systemu EuroBusiness 5.0 do formularzy interaktywnych Ministerstwa Finansów, począwszy od rozliczeń za rok obrotowy 2014.

Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy interaktywnych niezbędne jest zainstalowanie na komputerze:

1.Program Adober Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta. (Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 9.0.0.)

2.Wtyczka (plug-in)

3.Zestawu do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) - w przypadku koniecznoœci wysyłania formularzy podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

© 2017 NAVO Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
tel. 71 785 46 71, fax 71 785 46 92
e-mail: navo@navo.com.pl